CodeCon
CodeCon

IT konferencia od vývojárov pre vývojárov

CODECON 2022: Jozef Kotlár - Vývoj rozšírenia pre Atlassian Cloud

CODECON 2022: Jozef Kotlár - Vývoj rozšírenia pre Atlassian Cloud

Akým spôsobom sa vyvíja architektúra produktov firmy Atlassian, ktorá je dnes známa po celom svete? Vo svojej prednáške bude IT architekt Jozef Kotlár z EEA, part of BiQ Group, hovoriť o vývoji rozšírenia pre Atlassian Cloud.

Ako téma napovedá, zameria sa hlavne na najnovšie možnosti rozširovania Atlassian produktov v cloude. V skratke však zhrnie aj zmeny od roku 2001, kedy bola uvedená prvá verzia Atlassian Jira.

K tejto téme má Jozef blízko. Ako odborník na systémové integrácie sa venuje informačným systémom a programovacím jazykom Java a Python, no jeho koníčkom od roku 2006 sú práve produkty firmy Atlassian - Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo...

Technologické pozadie samotného vývoja týchto aplikácií je tak unikátne, že ich používajú tisícky spoločností pre spoluprácu na riadení projektov a výmenu informácií. Jedinečnou vlastnosťou, ktorá umožnila prispôsobovať aplikácie Atlassianu je modifikovateľnosť rôznych častí pomocou komponentov OSGI, inštalovaných za behu.

Prechod takto flexibilných nástrojov na cloud a zvýšené požiadavky na ochranu údajov zákazníkov si vyžiadal zásadné zmeny v architektúre. Najnovšia platforma Atlassian Forge, o ktorej bude prednáška, poskytuje nástroj, ako tieto požiadavky naplniť. Tento nástroj je postavený na NodeJS nielen pre vývoj, ale aj pre prevádzkovanie na prostredí Atlassian prostredí v tom istom dátovom centre AWS, ako bežia Atlassian cloud služby.

Počas prednášky si ukážeme prácu s Forge od nainštalovania až po nasadenie produktu na Atlassian Jira v cloude.