CodeCon
CodeCon

IT konferencia od vývojárov pre vývojárov

Koncern Siemens prezentoval na konferencii CODECON témy z dvoch svojich spoločností

Koncern Siemens prezentoval na konferencii CODECON témy z dvoch svojich spoločností

Na májovej konferencii CODECON mali zastúpenie dve spoločnosti koncernu Siemens – Siemens AdvantaSiemens Healthineers.

Siemens Advanta sa venuje moderným riešeniam pre inteligentné budovy, vďaka technológiám a dátovej analytike hľadá čo najlepšie cesty k zelenšej budúcnosti. Peter Ballay, DevOps Enginner zo Siemens Advanta, na konferencii odprezentoval Argo CD a inovatívnu správu aplikácii v Kubernetes. „Argo CD je neoceniteľný nástroj pre automatizované deklaratívne nasadzovanie aplikácií v Kubernetes, vďaka ktorému ich už nie je potrebné ručne nasadzovať a spravovať,“ vysvetlil. Vo svojej prezentácii na CODECON-e hovoril o tom, ako tento nástroj umožňuje vývojárom sústrediť sa na inovácie a vylepšovanie, čím zvyšuje efektivitu a rýchlosť nasadzovania nových verzií aplikácií. Ukázal, ako sa Argo CD stará o to, aby akékoľvek odchýlky v konfigurácii aplikácie boli automaticky napravené.

2023-05-11-0490.jpg

Siemens Advanta mala zastúpenie aj v oblasti softvér developmentu. Andrej KozemčákAndrej Válek, vývojári softvéru, viedli workshop na tému Automatizácia na jeden klik: Multitarget CI Pipeline pre embedded zariadenia. Na CODECON-e predviedli, ako v praxi dosiahnuť otestovanie niekoľkých embedded zariadení na jeden klik. „Zároveň sme ukázali postupy, ako pomocou Yocto frameworku a Gitlabu vytvoriť a nastaviť komplexné testovacie prostredie pre embedded aplikácie bežiace vo viacerých cieľových prostrediach,“ hovorí Andrej Kozemčák zo Siemens Advanta.

2023-05-11-0277.jpg

Siemens Healthineers neustále uvádza na trh prelomové inovácie umožňujúce zdravotníckym pracovníkom poskytovať najvyššiu kvalitu v oblasti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Na CODECON-e prezentoval za healthcare časť koncernu Milan Mišeje, softvérový architekt, na tému Prostredie pre integračné testy pri platformovom vývoji softvéru. Vývoj softvéru pre medicínske zariadenia zahŕňa všetky úrovne testovania, M. Mišeje sa zameral na integračné testy. „Platforma, na ktorej sa softvér vyvíja a testuje, môže byť odlišná od cieľovej platformy medicínskeho zariadenia. V tomto prípade je to Linux na x86-64 a Linux na ARM32. Na spúšťanie zmiešaných binárnych formátov na Linuxe sa dá využiť komponent QEMU. Opakovateľné testovanie porúch hardvéru na zariadení zvyšuje riziko jeho zničenia. Aj preto sa vytvorilo prostredie pre takéto testovanie,“ približuje. Dopĺňa, že hlavnou súčasťou je simulátor hardvéru vo forme zasunuteľného modulu do linuxového jadra, ktoré beží na virtuálnom prístroji. Integračné testy sú spúšťané pomocou nástroja SITA (System Integration Test Automation), ktorý sa v Siemens Healthineers používa vo veľkej miere.

2023-05-11-0288.jpg

Témou workshopu organizovanom Siemens Healthineers bola Interoperabilita v zdravotníctve: prečo by sme mali hovoriť jedným spoločným jazykom. Dôležitými nástrojmi na dosiahnutie interoperability v zdravotníctve sú FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) a HAPI (HL7 Application Programming Interface). Účastníci sa dozvedeli o kľúčových vlastnostiach týchto technológií a tiež, ako ich možno využiť na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Dotkli sme sa aj širších tém súvisiacich s interoperabilitou zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad správa údajov, vývoj noriem a osvedčené postupy implementácie,“ povedal prezentujúci Anton Kováč, dátový analytik Siemens Healthineers.

2023-05-11-0282.jpg